Wednesday, December 17, 2008

Pahibalo

Sa tanan nga mga tawo nga makalabay sa ining blog ni sonofaditch, mapahuway anay ako mga pila ka semana kay mapuli ko sa Bacolod. Wala didto 24 hours na internet sa balay kay dugay na gin-utod sang akon nanay hahaha

Tinghwa-on ko gid nga maka-online bisan kis-a sa isa ka semana para maka-update sa tanan nga hinitabo sa cyberspace.

Ma-greet na ko daan Merry Christmas kag Happy New Year sa inyo tanan. Kung kilal-anay kita kag wala ta ka na-text para mag-greet ta ka, buot silingon - wala na load si sonofaditch hahaha


This blog will be on hiatus for the Holidays, be safe and see you all next year...

No comments: