Monday, August 4, 2008

A Work in Progress (a.k.a. Patingi-tinging Inspirasyon)

Kahit baguhin man ang mga pangalan, maging mga katauhan ng mga karakter sa kwento, kahit ilipat sa ibang lugar ang mga kaganapan, kahit baguhin man ang wikang ginagamit upang ilahad ang kwento, nananatili pa ring makabuluhan ang Noli at Fili sa pinagbagong bersyon na ito dahil nananatiling makatotohanan ang mga pangkalahatang ideya na ibig ipahiwatig ng nobela – ang mga puna ng ating pambansang bayani sa ating lipunan at ang kanyang repleksyon hinggil sa mga pwersang nagbigay-daan sa matinding karamdaman ng bayan at ang mga hakbang upang mapuksa ang [karamdamang] ito. Ito ang sentral sa reimahinasyon ng “Noli at Fili sa dekadang Dos Mil.”

- from my reaction paper to "Noli at Fili Dekada Dos Mil," a work in progress


Shet! (kung si Spiderman pa) I can write in decent Filipino! hahahaha though this version still needs a bit of polishing. This is what happens kung walang magawa si Ditch...lumalabas ang nakatagong manunulat sa Filipino?

I would have to dig deep in the coming weeks for this hidden "manunulat" since I'll be embarking on my research paper for Spiderman.

Hala! ihanda na ang insenso at i-rehearse na ang mantra! Dig deep tayo for divine, metacognitive inspiration. Ohmmmmmmmmmmm

No comments: