Wednesday, February 27, 2008

Dasalan at Toksohan 2008 version

when I saw this prayer-parody on a blog I immediately recalled M.H.del Pilar's scathing parody of the prayer book attacking the Spanish friars. Fast forward a century later...


Special Prayer 4
Gloria Macapagal
Arroyo:

Aba Naman
GLORIA Puno Ka
Na ng GRASYA!
Ang YAMAN ng
BANSA Ay
SUMAIYO Na.
Sa HUSAY ni
GARCI Naging
Pekeng PANGULO
Ka! Bukod Kang
MANDARAYA sa
Babaeng lahat.
pinagpala ring
MANGURAK0T,AS
AWA M0'T
ANAK,kayat wala
ng natira sa
AMEN!


iPasa sa lahat ng
Pilipino


History repeats itself, not only in the events but also in the methods of resistance...

No comments: