Tuesday, July 1, 2008

WTF? Rocking Marines

The elite fighting force of the Philippine Navy singing a hit song of the band R.E.M.

What the f*ck? Rondalla ba 'to? Losin' my rele-jun ka'mo? hahahahahaha



Video courtesy of www.inquirer.net

Kung ang USMC may motto na Semper Fidelis, dito sa atin yung mga Philippine Marines Siempre Rocker!

Hindi lang sa bakbakan, pati sa rak-en-rol panalo rin ang Marines natin!

No comments: