Sunday, February 8, 2009

Bukas Na

Inihahandog ng

Mga Mag-aaral ng Antropolohiya 225 (Kultura at Lipunang Pilipino) at ng mga Mag-aaral ng Antropolohiya 179 (Pangkulturang Pagbabago at Aplayd na Antropolohiya)
kabahagi ang Mga Mag-aaral sa Broadcast Communication sa Unibersidad ng Pilipinas


Sa pakikipagtulungan sa

Departamento ng Antropolohiya, Unibersidad ng Pilipinas
Museong Panlungsod ng Pasig
Pamahalaang Lungsod ng Pasig"HUBOG SA PUTIK: Etnoarkeolohiya ng Pagpapalayok sa Pasig"

Pagbubukas ng Eksibit
Pebrero 9, 2009
ika-3 ng Hapon
Museong Panlungsod ng Pasig


The fruit of our labors shall be unveiled tomorrow...just a few more chinks to even out...

No comments: