Tuesday, April 22, 2008

"Mr. Ditchella...hindi pwede yan..."

Note to self: Bawal mag-text sa klase ni Dr. Teodoro. hehehe

No comments: